Van Peter van Veen verschenen onderstaande boeken

juni 2013
Thuiskomen in De Gelderhorst
60 jaar oog voor oudere Doven

Het boek vertelt de geschiedenis van oudere Doven in Nederland. Het gaat over gewone mensen in een buitengewone situatie. Het is een herinnering aan doorzetters, weldoeners en hulpbehoevenden, maar ook het verhaal over eenzaamheid, ongelijkwaardigheid, emancipatie, gebarentaal en Dovencultuur.

In dit boek beantwoordt de auteur vragen als: waarom gaan mensen in De Gelderhorst wonen? Waarom is Nederland het enige land met een dergelijk centrum voor oudere Doven? Wat bedoelen Doven met de opmerking dat ze thuiskomen in De Gelderhorst? In Thuiskomen in De Gelderhorst komen bewoners, medewerkers, directie, bestuur en andere betrokkenen aan het woord. Hun verhalen vormen de geschiedenis van een uniek tehuis.
Dit boek schetst niet alleen de geschiedenis van De Gelderhorst, maar is ook een bron van inspiratie voor al degenen die zich inzetten voor een samenleving waarin Doven en horenden gelijkwaardig mogen zijn.

U kunt het boek bestellen bij De Gelderhorst

Thuiskomen in De Gelderhorst verscheen in het najaar van 2013 in Engelse, Duitse en Franse vertaling.
    
Eind 2012
Verhaal halen bij doven
Een geschiedenis

De auteur reisde drie jaar het hele land door om verhalen van doven op te tekenen. Het boek schets de geschiedenis van doven in Nederland aan de hand van levensverhalen.Meer over dit boek vindt u op www.verhaalhalenbijdoven.nl