Diensten

Van Veen Communicatie & Fondsenwerving levert de volgende diensten:
 
Advies Wilt u de communicatie van uw organisatie meer structuur geven?
Of heeft u een concreet communicatieprobleem?
Van Veen Communicatie & Fondsenwerving adviseert hoe u de communicatie kunt verbeteren. Met de adviezen kunt u concreet aan de slag. Van Veen Communicatie & Fondsenwerving schrijft geen dikke rapporten, wel goed onderbouwde adviezen die u direct kunt uitvoeren in uw organisatie.

Waaraan moet u onder andere denken?
V   Communicatie bij fusies of verandertrajecten.
V   Ontwikkelen en invoeren van huisstijlen.
V   Crisiscommunicatie.
V   Arbeidsmarktcommunicatie.
V   Herpositioneren van organisaties.
 
Interim Is een van uw communicatiemedewerkers langdurig ziek of met zwangerschapsverlof? Zoekt u iemand die de communicatie voor een project kan verzorgen? Of wilt u een communicatie-
professional voor bijvoorbeeld een dagdeel in de week? Van Veen Communicatie & Fondsenwerving kan hierin voorzien. Naar uw wens kan op flexibele wijze hieraan invulling worden gegeven.
 
Uitvoering Naast advies kan Van Veen Communicatie & Fondsenwerving communicatiemiddelen voor u verzorgen.
Voorbeelden hiervan zijn:
V   Eindredactie van nieuwsbrieven en jaarverslagen.
V   Folder- en brochureteksten.
V   Persberichten.
V   Advertenties.
V   Artikelen voor bedrijfsbladen.
V   Presentaties.
 
Fondsenwerving Bent u op zoek naar geld om activiteiten te financieren die niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden? Voorbeelden hiervan zijn: een nieuw speellokaal, de uitgave van een boek, een vakantieproject, het ontwikkelen van lesmethoden of onderzoek. Van Veen Communicatie & Fondsenwerving adviseert en kan u helpen bij het werven van geld.
Hierbij kunt u denken aan:
V   Fondsenwervingsplan.
V   Werven van donateurs.
V   Schrijven van mailings.
V   Bedenken en uitvoeren van acties.